Članstvo

LD Loka Črnomelj je članica Zveze lovskih družin Bele krajine, Lovske zveze Slovenije in Območnega združenja lovišč in lovišč s posebnim namenom v 3. Belokranjsko-Kočevskem Lovsko upravljavskem območju.

DELOVNO PODROČJE

Upravljanje lovišča se izvaja v skladu z letnim načrtom lovišča ki zahteva izvajanje različnih nalog.

Biomeliorativa

Košnja travnikov in spravilo sena, priprava jesenske paše, vzdrževanje gozdnega roba pred zaraščanjem travnikov, vzdrževanje grmišč, vzdrževanje plodonosnega drevja, vzdrževanje kaluž in vodnih virov.

Biotehnika

Obdelovanje pridelovalnih in krmnih njiv, krmljenje divjadi in ukrepi za preprečevanje škode po divjadi.

Odstrel

Izvajanje plana odstrela po posameznih vrstah divjadi po določeni spolni in starostni strukturi.

Tehnični objekti

Izgradnja in vzdrževanje lovsko tehničnih objektov kot so visoke preže, jasli, solnice, krmišča.

ZADNJE NOVICE

Aktualne informacije od dogajanju v Lovski družini Loka Črnomelj.

SPOZNAJMO SE

Kontaktni podatki

NAŠ NASLOV

Bistrica 4,
8340 Črnomelj
041/275-904
info@ldloka.si

Napišite nam sporočilo