Lovska družina Loka Črnomelj je bila ustanovljena leta 1954 z razdelitvijo takratne LD Črnomelj. Danes upravlja z loviščem št. 0324 Loka s 5069 hektarjev skupne površine. Koncesijska pogodba je sklenjena za obdobje 2009 – 2029. Lovišče je del 3. Belokranjsko-Kočevskega Lovsko upravljavskega območja s sedežem v Kočevju.

Bilten ob 50 letnici LD Loka Črnomelj

BILTEN ob 50 letnici LD Loka Črnomelj