PRVI SESTANEK S PRIPRAVNIKI 2024
V nedeljo dopoldan, 24.4.2024 je bil v lovskem domu na Bistrici pri Črnomlju prvi sestanek z mentorji
in novimi članicami in enim novim članom LD Loka Črnomelj. Verjetno prvič po 70 letih delovanja smo
veseli štirih novih članic.
Starešina Anton Šikonja, tajnik Niko Šuštarič, referent za izobraževanje Radko Biličič ter strokovni
tajnik ZLD Bele krajine Tadej Burazer, ki je hkrati naš član so predstavili potek pripravništva in način
dela, skupaj z mentorjem in njegovim pomočnikom. Pripravništvo naj da pripravniku osnovna
praktična znanja za strokovno delo v lovišču in za lov ter za aktivno delovanje v družini tako da lahko
uspešno prestane preizkus praktičnih znanj pred komisijo v družini in kar je pogoj za pristop na tečaj
za teoretični del lovskega izpita in sam lovski izpit.
Dogovorili smo se da se na velikonočni ponedeljek 1.4.2024 skupaj podamo na pohod po lovski meji
iz Panjanovega hriba do bojanske ceste. Delovno in prijetno vzdušje sestanka se je podaljšalo v
sproščen pogovor in druženje.
(N.Š.)