Zelo poučna zadeva o LD Paljevo ki je bila ustanovljena leta 2016 in je prevzela lovišče bivše LD Anhovo, ki je šla v stečaj zaradi izgubljene tožbe na odškodnino za škodo iz prometne nesreče.